Hvad er VLOOKUP i Excel, og hvordan bruges det?

VLOOKUP i Excel bruges til at slå op og hente data. Det returnerer nøjagtige & omtrentlige kampe og kan bruges med flere tabeller, jokertegn, tovejsopslag osv.

I denne datadrevne verden har man brug for forskellige værktøjer for at administrere data. Data i realtid er enorme, og det er helt sikkert en trættende opgave at hente detaljer vedrørende et bestemt stykke data, men med VLOOKUP i Excel , denne opgave kan opnås med en enkelt kommandolinje. I denne artikel vil du lære om et af de vigtige Excel-funktioner dvs. VLOOKUP-funktionen.Før vi går videre, skal vi se hurtigt på alle de emner, der diskuteres herovre:Hvad er VLOOKUP i Excel?


I Excel er VLOOKUP en indbygget funktion der bruges til at slå op og hente specifikke data fra et excel-ark. V står for Lodret og for at kunne bruge VLOOKUP-funktionen i Excel skal dataene arrangeres lodret. Denne funktion er meget praktisk, når du har en enorm mængde data og det ville være praktisk umuligt at manuelt søge efter nogle specifikke data.

Hvordan virker det?

VLOOKUP-funktionen tager en værdi, dvs. opslagsværdien, og begynder at søge efter den i kolonnen længst til venstre. Når den første forekomst af opslagsværdien er fundet, begynder den at bevæge sig lige i den række og returnerer en værdi fra den kolonne, du angiver. Denne funktion kan bruges til at returnere både nøjagtige såvel som omtrentlige matches (standardmatchet er et omtrentligt match).Syntaks:

Syntaksen for denne funktion er som følger:

VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

hvor, • opslagsværdi er den værdi, der skal passes på i den første kolonne i den givne tabel
 • tabel_index er den tabel, hvorfra dataene skal hentes
 • col_index_num er den kolonne, hvorfra værdien skal hentes
 • rækkevidde er en logisk værdi, der bestemmer, om opslagsværdien skal være et perfekt match eller et omtrentligt match ( SAND finder det tætteste match FALSK kontrollerer nøjagtigt match)

Præcis match:

Når du vil have VLOOKUP-funktionen til at lede efter en nøjagtig matchning af opslagsværdien, skal du indstille rækkevidde værdi til FALSE. Se på følgende eksempel, som er en tabel bestående af medarbejderoplysninger:

nøjagtig match-VLOOKUP i Excel-Edureka

Hvis du vil se efter betegnelsen for nogen af ​​disse medarbejdere, kan du gøre som følger:

 • Vælg den celle, hvor du vil vise output, og skriv derefter et '=' tegn
 • Brug VLOOKUP-funktionen, og lever opslagsværdi (Her vil det være medarbejder-ID)
 • Indtast derefter de andre parametre, dvs. tabel_array , col_index_num og indstil rækkevidde værdi til FALSE
 • Derfor vil funktionen og dens parametre være: = VLOOKUP (104, A1: D8, 3, FALSE)

VLOOKUP-funktionen begynder at lede efter medarbejder-ID 104 og bevæger sig derefter mod højre i den række, hvor værdien findes. Det fortsætter indtil col_index_num og returnerer værdien til stede på den position.

Omtrentlig kamp:

Denne funktion i VLOOKUP-funktionen giver dig mulighed for at hente værdier, selv når du ikke har et nøjagtigt match til loopup_value. Som nævnt tidligere skal du indstille for at få VLOOKUP til at se efter et omtrentligt match rækkevidde værdi til SAND. Se på følgende eksempel, hvor karaktererne kortlægges sammen med deres karakterer og den klasse, de tilhører.

 • Ligesom hvordan du klarede et nøjagtigt match, skal du følge de samme trin
 • I stedet for værdien for rækkevidde skal du bruge SAND i stedet for FALSK
 • Derfor vil funktionen sammen med dens parametre være: = VLOOKUP (55, A12: C15, 3, TRUE)

I en tabel, der er sorteret i stigende rækkefølge, begynder VLOOKUP at kigge efter et omtrentligt match og stopper ved den næststørste værdi, der er mindre end den opslagsværdi, du har indtastet. Derefter bevæger den sig lige i den række og returnerer værdien fra den angivne kolonne. I eksemplet ovenfor er opslagsværdien 55, og den næststørste opslagsværdi i den første kolonne er 40. Derfor er output anden klasse.

Første kamp:

Hvis du har en tabel, der består af flere opslagsværdier, stopper VLOOKUP ved den første matchning af den og henter en værdi fra den række i den angivne kolonne.

Se på billedet nedenfor:

ID 105 gentages, og når opslagsværdien er angivet som 105, har VLOOKUP returneret værdien fra den række, der har den første forekomst af opslagsværdien.

Sagsfølsomhed:

VLOOKUP-funktionen er ikke bogstavfølsom. Hvis du har en opslagsværdi, der i store bogstaver og værdien i tabellen er lille, vil VLOOKUP stadig hente værdien fra den række, hvor værdien er til stede. Se på billedet nedenfor:

Som du kan se, er den værdi, som jeg har angivet som parameter, “RAFA”, mens værdien i tabellen er “Rafa”, men VLOOKUP har stadig returneret den angivne værdi. Hvis du har et nøjagtigt match, selv med sagen, vil VLOOKUP stadig returnere det første match i opslagsværdien uanset den anvendte sag. Se på billedet nedenfor:

Fejl:

Det er naturligt at støde på fejl, når vi bruger funktioner. På samme måde kan du støde på fejl, når du også bruger VLOOKUP-funktionen, og nogle af de almindelige fejl er:

 • #NAVN
 • # Ikke relevant
 • #REF
 • #VÆRDI

#NAME fejl:

Denne fejl er grundlæggende at informere dig om, at du har lavet en fejl i syntaksen. For at undgå syntaktiske fejl er det bedre at bruge funktionsguiden fra Excel til hver funktion. Funktionsguiden hjælper dig med information om hver parameter og den type værdier, du skal indtaste. Se på billedet nedenfor:

Som du kan se, informerer funktionsguiden dig om at indtaste enhver form for værdi i stedet for parameteren lookup_value og giver også en kort beskrivelse af den samme. På samme måde, når du vælger de andre parametre, vil du også se oplysninger om dem.

# Ikke relevant Fejl:

Denne fejl returneres, hvis der ikke findes noget match for den givne opslagsværdi. For eksempel, hvis jeg indtaster 'AFA' i stedet for 'RAFA', får jeg # N / A-fejl.

For at definere en eller anden fejlmeddelelse for ovenstående to fejl kan du benytte IFNA-funktionen. For eksempel:

#REF-fejl:

Denne fejl opstår, når du refererer til en kolonne, der ikke er tilgængelig i tabellen.

#VALUE Fejl:

Denne fejl opstår, når du placerer forkerte værdier til parametrene eller går glip af nogle obligatoriske parametre.

Tovejs opslag:

Tovejsopslag refererer til at hente en værdi fra en todimensionel tabel fra en hvilken som helst celle i den refererede tabel. For at udføre en tovejsopslag ved hjælp af VLOOKUP, skal du bruge MATCH-funktionen sammen med den.

grundlæggende datastrukturer i java

Syntaksen for MATCH er som følger:

MATCH (lookup_value, lookup_array, match_type)

 • opslagsværdi er den værdi, der skal søges efter
 • lookup_array er celleområdet, der består af opslagsværdierne
 • match_type kan være et tal, dvs. enten 0, 1 eller -1, der repræsenterer nøjagtig matchning, henholdsvis mindre end og større end

I stedet for at bruge hardkodede værdier med VLOOKUP kan du gøre det dynamisk omgå i cellehenvisningerne. Overvej følgende eksempel:

Som du kan se på billedet ovenfor, tager VLOOKUP-funktionen cellehenvisningen som F6 for opslagsværdien, og kolonneindeksværdien bestemmes af MATCH-funktionen. Når du foretager ændringer i en af ​​disse værdier, ændres output også i overensstemmelse hermed. Se på billedet nedenfor, hvor jeg har ændret værdien i F6 fra Chris til Leo, og output er også blevet opdateret i overensstemmelse hermed:

Hvis jeg ændrer værdien af ​​G5, eller både F6 og G5, fungerer denne formel i overensstemmelse hermed og viser de tilsvarende resultater.

Du kan også oprette rullelister for at gøre opgaven med at ændre værdierne meget praktisk. I ovenstående eksempel skal dette gøres mod F6 og G5. Sådan opretter du rullelister:

 • Vælg Data fra båndfanen
 • Fra dataværktøjsgruppen skal du vælge datavalidering
 • Åbn indstillingsruden, og vælg Liste fra Tillad
 • Angiv kildeliste-arrayet

Sådan ser det ud, når du har oprettet en rulleliste:

Brug af jokertegn:

Hvis du ikke kender den nøjagtige opslagsværdi, men kun en del af den, kan du bruge wildcards. I Excel repræsenterer symbolet “*” et jokertegn. Dette symbol informerer Excel om, at den sekvens, der kommer før, efter eller mellem, skal søges, og at der kan være et hvilket som helst antal tegn før eller efter dem. For eksempel i tabellen, som jeg har oprettet, hvis du indtaster “erg” sammen med jokertegn på begge sider, vil VLOOKUP returnere output for “Sergio” som vist nedenfor:

Flere opslagstabeller:

Hvis du har flere opslagstabeller, kan du bruge IF-funktionen sammen med den for at se på en af ​​tabellerne baseret på en given tilstand. For eksempel, hvis der er en tabel, der indeholder data fra to supermarkeder, og du skal finde ud af den fortjeneste, som hver af dem har baseret på salget, kan du gøre som følger:

Opret hovedtabellen som følger:

Opret derefter de to tabeller, hvorfra overskuddet skal hentes.

Når dette er gjort, skal du oprette et navngivet område for hver af de nyoprettede tabeller. Følg trinene nedenfor for at oprette et navngivet område:

 • Vælg tabellen for hele tabellen, som du vil tildele et navn til
 • Fra båndfanen skal du vælge formler og derefter vælge Definer navn fra gruppen Definerede navne
 • Du får vist følgende dialogboks
 • Giv ethvert navn efter eget valg
 • Klik på OK

Når dette er gjort for begge tabeller, kan du bruge disse navngivne områder i IF-funktionen som følger:

Som du kan se, har VLOOKUP returneret de relevante værdier til at udfylde Profit-kolonnen i henhold til hvilket supermarked de tilhører. I stedet for at skrive formlen i hver celle i Profit-kolonnen har jeg netop kopierede formlen for at spare tid og energi.

Dette bringer os til slutningen af ​​denne artikel om VLOOKUP i Excel. Jeg håber, du er klar over alt, hvad der er delt med dig. Sørg for at øve så meget som muligt, og vend din oplevelse tilbage.

Har du et spørgsmål til os? Nævn det i kommentarfeltet på denne “VLOOKUP in Excel” -blog, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

For at få dybdegående viden om enhver trendteknologi sammen med dens forskellige applikationer kan du tilmelde dig live med 24/7 support og levetid adgang.